KARIES

Tandsjukdomen karies, det som man brukar kalla ”hål i tänderna”, uppstår när bakterier på tänderna bildar syror som gradvis löser upp tandytans emalj. 


Om sjukdomen inte behandlas blir ytan så småningom ojämn och mjuk, och ett “hål” bildas. Då kan bakterierna tränga längre in i tanden så att den innersta delen, pulpan, blir inflammerad. I vissa fall kan inflammationen fortsätta ut i käkbenet och ge skador även där.
Varje gång Du äter eller dricker något annat än vatten så bildas det syra i munnen, saliven neutraliserar syran. Om tänderna får vila några timmar mellan varje gång Du stoppar något i munnen så hinner saliven stoppa syraattacken och reparera den uppkomna skadan på tänderna. Därför är det viktigt undvika småätande. Det är viktigt att borsta tänderna 2 gånger per dag med fluortandkräm samt rengöra mellan tänderna en gång per dag.
KariesKaries
Karies
Man får lättare karies på de delar av tänderna där det vanligtvis samlas bakterier, plack. Det gäller till exempel mellan tänderna, där det är svårt att rengöra ordentligt, och i tuggytor med djupa fåror. Karies känns ofta inte och ett litet hål kan bli större utan att Du märker något förrän hålet är så stort att Du får ont.
Då krävs oftast en omfattande behandling för att kunna behålla tanden. Små hål som upptäcks tidigt kan avstanna med hjälp av förebyggande behandling, vilket innebär att du inte behöver laga tanden. Den mest hållbara tanden är alltid den friska och olagade. Ju mer en tand lagas desto mer försvagad blir den.