IMPLANTAT


Om Du saknar egna tänder delvis eller helt, kan man ersätta dessa genom att operera in titanskruvar i käkbenet som man sedan sätter fast kronor eller broar på, beroende på hur många tänder som ska ersättas.

Hur går det till?

En implantatbehandling består av en kirurgisk – och en protetisk behandling. Den kirurgiska delen innebär att en eller flera operationer genomförs där titanskruvarna fästes i käkbenet. Den protetiska delen av behandlingen handlar om tillverkandet av tänderna som ska fästas på skruvarna.

Under läkningsprocessen används vid behov eller enligt önskemål temporära tänder så att korrekt tuggfunktion samt estetik uppnås.
En krona eller bro kräver samma skötsel som resten av Din mun vilket innebär noggrann rengöring morgon och kväll.

Vi hjälper dig om hur Du på bästa sätt kan sköta Dina nya tänder och vi rekommenderar att Du efter avslutat behandling besöker en tandhygienist.
ImpantatImpantat
Impantat
ImplantatImplantat
Implantat
Implantat1Implantat1
Implantat
Implantat2Implantat2
Implantat
Implantat3Implantat3
Implantat
Implantat4Implantat4
Implantat